Obcina-Kuzma_6cut

Javni razpis za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj v letu 2018-PODALJŠANJE ROKA

JAVNI RAZPIS

ZA ZBIRANJE PREDLOGOV ZA PODELITEV

OBČINSKIH PRIZNANJ v letu 2018

 

Priznanja Občine Kuzma so najvišja priznanja občine za dosežke občanov, drugih posameznikov, podjetij, zavodov, društev, družb in drugih organizacij, ki prispevajo k boljšemu življenju občanov in imajo pomen za razvoj in ugled občine na področju gospodarstva, znanosti, umetnosti, kulture, športa ter humanitarnih in drugih dejavnosti.

Priznanja se podeljujejo tudi za izkazano izredno požrtvovalnost, hrabrost in človekoljubnost ob izjemnih dogodkih.

Priznanje je lahko podeljeno tudi posmrtno.

Priznanja Občine Kuzma so:

  • naziv častni občan
  • plaketa občine
  • priznanje občine.

Naziv častni občin in plaketo občine se lahko posamezniku, podjetju, zavodu, društvu, družbi in drugim podeli enkrat. Priznanje za različna dejanja pa se lahko podeli večkrat.

Sredstva za priznanja Občine Kuzma se zagotovijo v občinskem proračunu.

O podelitvi priznanj Občine Kuzma odloča Občinski svet občine Kuzma na predlog komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja (v nadaljnjem besedilu: komisija). Člani komisije ne morejo dati pobude za podelitev priznanja, niti ne morejo biti predlagani za priznanja.

Priznanja podeli župan občine Kuzma na slavnostni seji Občinskega sveta občine Kuzma ali osrednji prireditvi ob praznovanju občinskega praznika.

1. NAZIV ČASTNI OBČAN

Naziv častni občan Občine Kuzma se podeli posameznikom, ki so s svojim dolgoletnim delom pomembno in trajno prispevali k razvoju družbe, utrjevanju miru, razvoju in dosežkom na raznih področjih človekove ustvarjalnosti, oz. k ugledu in razvoju občine doma in v tujini.

Naziv častni občan se podeli praviloma izjemoma. Naziv častni občan se lahko podeli tudi tujcu.

Častnemu občanu občine Kuzma se ob podelitvi naziva izroči posebna listina, ki vsebuje pisno utemeljitev o podelitvi naslova.

2. PLAKETA OBČINE

Plaketa občine se podeljuje posameznikom, podjetjem, zavodom, skupnostim, društvom in drugim pravnim osebam za izjemne dosežke in uspehe, s katerimi se povečuje ugled Občine Kuzma na gospodarskem, kulturnem in športnem področju in za dosežke na drugih področjih.

Prejemniku se podeli plaketa v obliki grba občine in posebna listina, ki vsebuje pisno utemeljitev o podelitvi.

Plaketa občine Kuzma se lahko podeli tudi uglednim gostom in delegacijam, ki uradno obiščejo Občino Kuzma.

3. PRIZNANJE OBČINE

Priznanje občine Kuzma se podeli posameznikom, društvom, zavodom, podjetjem in drugim organizacijam in skupnostim za delo in dejanja, ki so jih dosegli ob posebnih priložnostih in s svojo požrtvovalnostjo in delom povečujejo ugled občine.

Prejemniku se podeli plaketa v obliki grba občine in posebna listina, ki vsebuje pisno utemeljitev o podelitvi.

4. POSTOPEK ZA PODELJEVANJE PRIZNANJ

Priznanja se podelijo na podlagi javnega razpisa, ki se objavi na krajevno običajen način in v občinskem informativnem glasilu. Predlagatelji za podelitev priznanj so lahko fizične in pravne osebe. Predlagatelj za podelitev priznanja, sebe ne more predlagati za prejemnika priznanja. Za vsak predlog mora biti obvezno priložena tudi obrazložitev oz. utemeljitev predloga.

Pobude prispele po razpisnem roku, se ne upoštevajo.

Skladno s kriteriji iz tega odloka, komisija oblikuje predlog za odločanje na Občinskem svetu občine Kuzma skupaj z ustreznimi utemeljitvami.

PISNE POBUDE Z OBRAZLOŽITVIJO, POSREDUJTE NA OBČINSKO UPRAVO OBČINE KUZMA, NAJKASNEJE DO 11. JUNIJ 2018 DO 12:00 URE.

                                                                                                      Občina Kuzma

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close