lokalne_baner_opt

Lokalne volitve 2018

Spoštovani, na tem mestu bodo objavljene vse informacije, ki so potrebne za LOKALNE VOLITVE 2018. Morebitne dodatne informacije so vam dosegljive na naslednjih straneh: Ministrstvo za lokalno samoupravo in na Državna volilna komisija.


porocilo_o_izzidu_zupan_2018

porocilo_o_izzdu_OS_2018 (1)

porocilo_o_izzdu_OS_2018 (2)

 

izzid romi 2018


Obvezni izvodi predvolilnega gradiva

nuk_popravek

KopijaPredlog dobavnega lista-2

 


Seznami potrjenih kandidatur

1_lv18_kandidati_zupan 2_lv18_kandidati_os_dolic 3_lv18_kandidati_os_gslaveci 4_lv18_kandidati_os_kuzma 5_lv18_kandidati_os_matjasevci 6_lv18_kandidati_os_trdkova 7_lv18_kandidati_os_romski


Seznami vloženih kandidatur-občina Kuzma

Spoštovani, na naslednji povezavi si lahko ogledate:

DOSTOP DO SPLETNE OBJAVE KANDIDATOV za občino Kuzma ( http://volitve.gov.si/lv2018/kandidati/zupani_os_kuzma.html


Redne lokalne volitve 2018 – Pojasnilo glede podatkov o kandidatih – stopnja in naziv izobrazbe“Tajnikom občinskih volilnih komisij

ZADEVA: Pojasnilo glede podatkov o kandidatih – stopnja in naziv izobrazbe
Pri vnašanju kandidatur oziroma kandidatnih list se pri stopnji in nazivu izobrazbe kandidata pojavlja vprašanje, katero klasifikacijo je treba uporabiti. Ministrstvo za javno upravo se je po spremembi 72. člena zakona o lokalnih volitvah konec leta 2017 ob načrtovanju informacijske podpore rednih lokalnih volitev z izvajalcem dogovorilo, da bo v aplikacijo vnesel seznam, ki je po mnenju ministrstva, pristojnega za izobraževanje, najbolj
primerno za označevanje zadnje dosežene stopnje kandidatov. Seznam določa Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK), dostopno na spletnem naslovu  https://www.nok.si/ . Za stopnjo izobrazbe šteje zadnja dokončana stopnja, ne glede na število poizkusov ali let, ko opravljamo naslednjo stopnjo. Slovensko ogrodje kvalifikacij (SOK) ima deset stopenj, pri aplikaciji za vnos podatkov o kandidatu pa se izbere iz šifranta. Pri rubriki »strokovni ali
znanstveni naslov« pa je vnos prost, tam se v aplikacijo vpiše poljuben zapis (npr. strojni ključavničar, univerzitetni diplomirani ekonomist, …), ki jo bo navedel predlagatelj.
Predlagamo vam, da to obvestilo objavite na spletni strani Občinske volilne komisije, saj se predlagatelji obračajo na nas v dvomih, kako določiti stopnjo in naziv izobrazbe, saj nimajo na voljo šifranta iz aplikacije. S tem se boste izognili kasnejšim težavam pri vnosu podatkov o kandidatu v aplikacijo.
Služba za lokalno samoupravo


ROKOVNIK


IMENOVANJE V VOLILNI ODBOR

SOb_Kuzma_S18090412220


POSTOPEK KANDIDIRANJA IN INSTRUKTIVNI OBRAZCI IN UGOTOVITVENI SKLEP OVK IN POVK

SOb_Kuzma_S18090514480

 

SOb_Kuzma_S18090413550


POGOJI PRIDOBITEV PLAKATNIH MEST

Sklep o pogojih za pridobitev pravice do uporabe plakatnih mest v Občini Kuzma si lahko prenesete na naslednji povezavi: –> SKLEP O POGOJIH ZA PRIDOBITEV PRAVICE DO UPORABE PLAKATNIH MEST V OBČINI KUZMA – 2018

 


 

VOLILNA KAMPANJA

Več informacij dobite na naslednjih povezavah: