Medobčinska inšpekcija in redarstvo

Predstavitev

Župani desetih goričkih občin so podpisali dogovor o pravicah in obveznostih občin ustanoviteljic medobčinske inšpekcije in redarstva. Medobčinski inšpektorji in redarji se ukvarjajo z nalogami s področij oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalnih in padavinskih voda, ravnanja s komunalnimi odpadki, odlaganja ostankov komunalnih odpadkov, javne snage in čiščenja javnih površin, urejanja javnih poti, površin za pešce in zelenih površin in podobnih področij, kot so urejanje javnih parkirišč, promet v naseljih in parkiranje, komunalne in turistične takse, zimska služba, javni red in mir ter naravna in kulturna dediščina. Naloge občinskega redarstva, ki jih je do zdaj opravljala tudi policija, začne medobčinska inšpekcija in redarstvo opravljati po sprejemu programa varnosti v občinah ustanoviteljicah.

Občine ustanoviteljice so: Tišina, Cankova, Gornji Petrovci, Grad, Hodoš, Kuzma, Moravske Toplice, Puconci, Rogašovci in Šalovci.

Sedež organa je v Tešanovcih, naloge vodje začasno opravlja tajnik občine Moravske Toplice.

Kontakti

Medobčinska inšpektorja:

– Damir JOŠAR, gsm: 051/631-081
– Jani BOGDAN, gsm: 051/631-082 (tudi madžarski jezik)
Medobčinski redar:

– Tibor KUHAR, gsm: 051/631-083.

Prijavo kršitev je možno vložiti pisno na sedežu Medobčinske inšpekcije in redarstva, po pošti, telefonu ter na sedežu občin ustanoviteljic.

OPOZORILO: Lažna prijava je kazniva po 39. členu Zakona o inšpekcijskem nadzoru – UPB1 (Uradni list RS, št. 43/07) in se kaznuje z globo 500,00 EUR.

RAZPORED DELA ZA REDARJA ZA MESECE: februar, marec, april, maj 2018

  • Prihod na občino: 07.00 – 08.00 (razen če je dogovorjeno drugače s posamezno občino, zaradi prevoza otrok)
  • Odhod iz občine: 00, prihod na sedež MIR do 14.50 ure
  • Opomba: Občine prosimo, da pisno pošljejo dopis na sedež MIR v kolikor bi prišlo do neizvajana redarske službe po zgornjem razporedu ali kakršnihkoli drugih sprememb.
  • Razpored je narejen po trenutnem številu prijav (glede na potrebe po posameznih občinah) ter po ključu razdelitve dela, dogovorjenem na sestanku dne 15.7.2009, navezujoč se na 23. člen Odloka o

ustanovitvi skupne občinske uprave »Medobčinska inšpekcija in redarstvo.«

 

DATUM OBČINA
  1.02.2018 ROGAŠOVCI
  2.02.2018 GORNJI PETROVCI
  5.02.2018 TIŠINA
  6.02.2018 PUCONCI
  7.02.2018 HODOŠ
  9.02.2018 PUCONCI
12.02.2018 ROGAŠOVCI
13.02.2018 ŠALOVCI
14.02.2018 TIŠINA
15.02.2018 PUCONCI
16.02.2018 MORAVSKE TOPLICE
19.02.2018 ROGAŠOVCI
20.02.2018 TIŠINA
21.02.2018 CANKOVA
22.02.2018 MORAVSKE TOPLICE
23.02.2018 GRAD
26.02.2018 KUZMA
27.02.2018 GORNJI PETROVCI
28.02.2018 PUCONCI
  1.03.2018 ROGAŠOVCI
  2.03.2018 ŠALOVCI
  5.03.2018 TIŠINA
  6.03.2018 GRAD
  7.03.2018 HODOŠ
  8.03.2018 NOTRANJE DELO
  9.03.2018 MORAVSKE TOPLICE
12.03.2018 PUCONCI
13.03.2018 TIŠINA
14.03.2018 ROGAŠOVCI
15.03.2018 TIŠINA
16.03.2018 PUCONCI
19.03.2018 ŠALOVCI
20.03.2018 GORNJI PETROVCI
21.03.2018 KUZMA
22.03.2018 GRAD
23.03.2018 TIŠINA
26.03.2018 MORAVSKE TOPLICE
27.03.2018 PUCONCI
28.03.2018 GRAD
29.03.2018 KUZMA
30.03.2018 ROGAŠOVCI
  3.04.2018 TIŠINA
  4.04.2018 HODOŠ
  5.04.2018 NOTRANJE DELO
  6.04.2018 ROGAŠOVCI
  9.04.2018 TIŠINA
10.04.2018 PUCONCI
11.04.2018 ŠALOVCI
12.04.2018 GRAD
13.04.2018 GORNJI PETROVCI
16.04.2018 MORAVSKE TOPLICE
17.04.2018 PUCONCI
18.04.2018 CANKOVA
19.04.2018 MORAVSKE TOPLICE
20.04.2018 ROGAŠOVCI
23.04.2018 PUCONCI
24.04.2018 TIŠINA
25.04.2018 GORNJI PETROVCI
26.04.2018 ŠALOVCI
30.04.2018 MORAVSKE TOPLICE
  3.05.2018 GORNJI PETROVCI
  4.05.2018 CANKOVA
  7.05.2018 KUZMA
  8.05.2018 TIŠINA
  9.05.2018 PUCONCI
10.05.2018 GRAD
11.05.2018 NOTRANJE DELO
14.05.2018 MORAVSKE TOPLICE
15.05.2018 PUCONCI
16.05.2018 HODOŠ
17.05.2018 TIŠINA
18.05.2018 ROGAŠOVCI
21.05.2018 PUCONCI
22.05.2018 CANKOVA
23.05.2018 GORNJI PETROVCI
24.05.2018 TIŠINA
25.05.2018 MORAVSKE TOPLICE
28.05.2018 ROGAŠOVCI
29.05.2018 ŠALOVCI
30.05.2018 PUCONCI
31.05.2018 GRAD

RAZPORED PRISOTNOSTI INŠPEKTORJEV V PROSTORIH OBČINE ZA

MESECE: FEBRUAR, MAREC, APRIL, MAJ 2018

četrtek, 1.02.2018 – GRAD od 10.00 do 11.00 ure

Inšpektor Janez Bogdan

ponedeljek, 5.02.2018 – CANKOVA od 10.00 do 11.00 ure

Inšpektor Janez Bogdan

torek, 6.02.2018 – GORNJI PETROVCI od 11.00 do 12.00 ure

Inšpektor  mag. Damir Jošar

sreda, 7.02.2018 – MORAVSKE TOPLICE od 11.00 do 12.00 ure (prostori MIR –Tešanovci 31)

Inšpektor  mag. Damir Jošar

torek,  13.02.2018 – TIŠINA od 11.00 do 12.00 ure

Inšpektor  Janez Bogdan

četrtek, 15.02.2018 – KUZMA od 10.00 do 11.00 ure

Inšpektor  Janez Bogdan

torek, 20.02.2018 – PUCONCI od 11.00 do 12.00 ure

Inšpektor  Janez Bogdan

sreda, 21.02.2018 –  HODOŠ od 13.00 do 15.00 ure

Inšpektor  Janez Bogdan

ponedeljek,  26.02.2018 – ŠALOVCI od 10.00 do 11.00 ure

Inšpektor  Janez Bogdan

sreda, 28.02.2018 ROGAŠOVCI od 11.00 do 12.00 ure

Inšpektor Janez Bogdan

torek, 6.03.2018 – PUCONCI od 11.00 do 12.00 ure

Inšpektor Janez Bogdan

sreda, 7.03.2018 –MORAVSKE TOPLICE od 12.00 do 13.00 ure  prostori MIR –Tešanovci 31) Inšpektor mag. Damir Jošar
četrtek, 8.03.2018 – GRAD od 11.00 do 12.00 ure

Inšpektor Janez Bogdan

torek, 13.03.2018  – KUZMA od 09.00 do 10.00 ure

Inšpektor Janez Bogdan

sreda, 21.03.2018 – ŠALOVCI od 11.00 do 12.00 ure

Inšpektor Janez Bogdan

četrtek, 22.03.2018 – GORNJI PETROVCI od 11.00 do 12.00 ure

Inšpektor Janez Bogdan

torek, 27.03.2018 – ROGAŠOVCI od 09.00 do 10.00 ure

Inšpektor Janez Bogdan

torek, 27.03.2018 – CANKOVA od 11.00 do 12.00 ure

Inšpektor Janez Bogdan

četrtek, 29.03.2018 – TIŠINA od 12.00 do 13.00 ure

Inšpektor Janez Bogdan