Obcina-Kuzma_144_174cut

Novi mandat 2018-2022

V petek dne 07.12.2018 ob 17:00 uri je bila 1. konstitutivna seja občinskega sveta občine Kuzma. Na seji so na podlagi poročila Občinske volilne komisije in Posebne občinske volilne komisije bili potrjeni, župan,občinski svetniki in komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja za mandatno obdobje 2018-2022 v naslednji sestavi:

 

 

 

ŽUPAN:

 • Jožef Škalič, Gornji Slaveči 16, 9263 Kuzma

OBČINSKI SVET:

 1. Damijan Zrim, Dolič 54, 9263 Kuzma
 2. Boris Gral, Dolič 52, 9263 Kuzma
 3. Slavko Krpič, Gornji Slaveči 52, 9263 Kuzma
 4. Drago Lovenjak, Gornji Slaveči 39, 9263 Kuzma
 5. Tomaž Fartek, Kuzma 3, 9263 Kuzma
 6. Jožef Benko, Kuzma 50, 9263 Kuzma
 7. Jožef Santl, Matjaševci 21, 9263 Kuzma
 8. Bernardka Lang, Trdkova 81a, 9263 Kuzma
 9. Emil Horvat, Kuzma 66, 9263 Kuzma (predstavnik romske skupnosti).

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA, VOLITVE IN IMENOVANJA:

 1. Bernarda Lang, Trdkova 81a, predsednica
 2. Drago Lovenjak, Gornji Slaveči 39, član
 3. Jože Benko, Kuzma 50, član

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja bo v prihodnje imenovala člane v posamezne odbore.
Skupinska fotografija župana, občinskega sveta in občinske uprave 2018-2022:

pravizastrankoncniopt20182022