O OBČINI

Splošni opis

Občina Kuzma leži na skrajnem severo-vzhodnem delu Slovenije, v samem srcu Goričkega, na tromeji treh dežel: Slovenije, Madžarske in Avstrije, med rahlo zaobljenimi griči, med dolinami in pobočji, z tipično gručasto poselitvijo in domačini, ki imajo zmeraj čas za prijazno besedo.  Veliko domačinov je zaposlenih v Avstriji, ostali pa v javnih ustanovah, bližnjih privatnih podjetjih ali v Murski Soboti. Prevladuje starejša generacija prebivalstva, ker mladi izobraženi kader nima možnosti zaposlitve. Nekoč zelo razširjeno kmetijstvo – danes ga je vedno manj, saj “mali kmetje” ne morejo preživeti z prihodkom iz kmetijstva. Najpogostejši priimek je Bunderla (cca 74 oseb v občini Kuzma)

Demografski podatki občine:

Površina 22, 86 km2; št. prebivalcev cca. 1577, št. gospodinjstev cca 477

Občino Kuzma sestavlja 5 vasi:

1. KUZMA

pozdravna_kuzma_hd

Površina: 3,63 km², Št. prebivalcev: cca. 425, Št. gospodinjstev: cca. 119, Kuzma meji na republiko Avstrijo in občino Grad.

2. DOLIČ
pozdravna_dolic_hd

Površina: 6,11 km², Št. Prebivalcev: cca. 376, Št. Gospodinjstev: cca. 128, Dolič meji na občino Gornji Petrovci in občino Grad.

3. GORNJI SLAVEČI

pozdravna_gornji_slaveci_hd

Površina: 4,71 km², Št. Prebivalcev: 441, Št. Gospodinjstev: 117, Gornji Slaveči mejijo na republiko Avstrijo in občino Grad.

4. MATJAŠEVCI


pozdravna_matjasevci_hd

Površina: 3,40 km², Št. prebivalcev:cca. 167, Št. gospodinjstev:cca.59, Matjaševci ležijo na meji z republiko Avstrijo.

5. TRDKOVA


pozdravna_trdkova_hd

Površina: 5,01 km², Št. prebivalcev: cca. 168, Št. gospodinjstev: cca. 70 Trdkova meji na republiko Avstrijo in Madžarsko ter sosednjo občino Gornji Petrovci.

Lokacije zgoraj navedenih Turističnih znamenitostih občine Kuzma si lahko ogledate na spodnji interaktivni karti, lahko skenirate tudi QR kodo na posamezni tabli vasi, podroben opis znamenitostih pa najdete v zavihku TURIZEM IN PROSTI ČAS.