O Občini

Občina Kuzma leži na Goričkem, na skrajnem severovzhodnem gričevnatem delu Slovenije in meji na Republiko Avstrijo in Republiko Madžarsko ter spada med demografsko ogrožena območja.
Do nedavnega je tu prevladovalo kmetijstvo. Danes je tega intenzivnega kmetijstva zelo malo, saj mali kmetje ne morejo preživeti. Veliko prebivalstva si služi vsakdanji kruh v Avstriji, ostali pa v domačih javnih ustanovah, v bližnjih privatnih podjetjih in v večjih središčih. Značilna za naš kraj je prevladujoča starejša struktura prebivalstva, ker mladi izobraženi kader nima možnosti zaposlitve in se zato podaja v večja središča.
Na površini 22,9 km2 in v petih naseljih (Dolič, Gornji Slaveči, Kuzma, Matjaševci in Trdkova) prebiva 1622 prebivalcev, od tega 5 odstotkov Romov, ki živijo v dveh zaselkih. Za občino je značilen razgiban relief, razpršena poseljenost in visoka stopnja ohranjenosti kulturne krajine.
V dolgoročni strategiji razvoja občine predstavlja turizem eno od najpomembnejših gospodarskih dejavnosti. Z zanimivostmi želimo vse obiskovalce čimbolj animirati za izletniški in sonaravni turizem. Posebno mesto v celotni turistični ponudbi predstavlja naravoslovna gozdna učna pot Tromejnik, ki poteka pod stičiščem držav Avstrije, Madžarske in Slovenije.

Urejena cestna infrastruktura po celotni občini in tudi do tromeje, zanimiva predstavitev in poučnost posameznih turističnih objektov, urejena parkirišča, veliko prostora za igro, čist zrak in neokrnjena narava nudijo veliko možnosti za doživljanje narave in učenje z naravo, za sprostitev in rekreacijo, za umirjene sprehode ali kolesarske ture.

Zanimivosti:

  • Najpogostejši priimek v občini je Bunderla, in sicer ga ima 74 oseb. Sledijo mu priimki: Horvat, Ropoša, Zrim.

Občino Kuzma je 5 vasi to so Kuzma, Dolič, Gornji Slaveči, Matjaševci in Trdkova (nadaljevanje prispevka je še v izdelavi, prosimo za razumevanje)

  1. Matjaševci

Pozdrav-Matjasevci