Splošni akti občine in katalog informacij javnega značaja

DSC_0230 (4)1

Spoštovani obiskovalec/obiskovalka, na tem mestu so vam dostopni splošni akti občine Kuzma, ki so razporejeni na 3 sklope in sicer na osnovne akte, proračun občine Kuzma in druge akteOsnovni akti predstavljajo temelj delovanja naše občine in naših organov (občinski svet in njihovi funkcionarji, nadzorni odbor, občinski upravi, itd…) Drugi sklop predstavlja proračun občine, ki predstavlja osrednji vsako letni politični dokument občine, ki določa kratkoročne in srednjeročne razvojne prioritete občine in je najpomembnejši programski akt občine, saj se njegova vsebina neposredno ali posredno nanaša na prav vse prebivalce naše občine. Tretji sklop pa predstavljajo katalog informacij javnega značaja, kjer je povezava do lex.localis (spletni portal z zbranimi informacijami in akti občine Kuzma). Ta sklop še sestavljajo pomembni sklop, ki je sestavljen iz Uradnih objav občine Kuzma na tem mestu so zbrani vsi sprejeti sklepi in dokumenti na sejah občinskega sveta, sortirani po letih.


Varstvo osebnih podatkov

Spoštovani, skladno s 7. točko 37. člena Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5.2016, str. 1–88) vas obveščamo o kontaktnih podatkih imenovane pooblaščene osebe za varstvo podatkov in sicer:


Načrt javne razsvetljave

Na naslednjo povezavi si lahko ogledate in prenesete načrt javne razsvetljave Občine Kuzma : Nacrt_JR_obcina_Kuzma_april_2011

 


Osnovni akti

Statut občine Kuzma s pripadajočimi spremembami:

Poslovnik Občinskega sveta občine:

Poslovnik Nadzornega odbora občine

Odlok o organizaciji občinske uprave občine

Odlok o režijskem obratu občine Kuzma

Pravilnik o plačah občinskih funkcionarjev in nagradah članov delovnih teles občinskega sveta


Proračun občine

Leto 2015:

Zaključni račun proračuna občine Kuzma za leto 2015:

Leto 2016:

Veljavni proračun občine Kuzma za leto 2016:

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2016:

Leto 2017:

Predlog proračuna občine Kuzma za leto 2017:

Veljavni proračun občine Kuzma za leto 2017:

Polletno poročilo o izvrševanju proračuna za leto 2017:

I. Rebalans proračuna občine Kuzma za leto 2017:

II. Rebalans proračuna občine Kuzma za leto 2017:

Leto 2018:

Veljavni proračun občine Kuzma za leto 2018:

Leto 2019:

Veljavni proračun občine Kuzma za leto 2019:


Predpisi občine Kuzma po letih

lexlocalis

Katalog informacij javnega značaja si lahko ogledate na spletni strani Lex localis(kliknite tukaj).

Vsi akti sprejeti na občinskem svetu občine Kuzma so objavljeni po letih, spodaj v priponkah, zaradi lažje preglednosti vsebine si lahko na spodnji povezavi ogledate seznam vseh aktov s pripadajočo vsebino.

Seznam_aktov_05_04_2019

Na podlagi zgornjega seznama si lahko na spodnjih povezavah glede na objavljeno leto ogledate posamezne akte:


Seznami predlogov predpisov občine Kuzma po letih

Spletno mesto uporablja piškotke zaradi boljše uporabniške izkušnje. Z uporabo naše spletne strani potrjujete, da se z njihovo uporabo strinjate. Več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close