19_praznik_obcine_ (57)

Vabilo PGD Trdkova

PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO TRDKOVA, Trdkova 22, 9263 Kuzma

V A B I L O

Na podlagi 18. člena Statuta društva Vas vabimo, da se udeležite rednega letnega občnega zbora Prostovoljnega gasilskega društva Trdkova, ki bo v soboto, dne 16. 02. 2019, ob 18.00 uri v prostorih vaško gasilskega doma v Trdkovi,

z naslednjim dnevnim redom:

 1. Pozdravni nagovor in pregled prisotnosti
 2. Izvolitev organov občnega zbora:
  • delovnega predsedstva,
  • zapisnikarja in dveh overovateljev zapisnika
 3. Poročila o delovanju društva v letu 2018:
  • poročila predsednika, poveljnika, blagajnika in predsednika nadzornega odbora
 4. Razprava po poročilih
 5. Program dela in finančni plan za leto 2019
 6. Podelitev odlikovanj in priznanj
 7. Razno

V pričakovanju, da se boste občnega zbora udeležili, vas pozdravljamo z gasilskim pozdravom » NA POMOČ! «

Predsednik PGD Trdkova

Dejan Bevc l.r.