Obcina-Kuzma_6cut

Vabilo zbor občanov

Na podlagi 47. člena statuta občine Kuzma (Uradne objave občine Kuzma, št. 003/2017),  sklicujem

ZBOR OBČANOV za območje OBČINE KUZMA (naselje Dolič, Gornji Slaveči, Kuzma, Matjaševci in Trdkova), ki bo v PETEK, dne 26. JANUARJA 2018 ob 18.00 uri v prostorih Vaško gasilskega doma Dolič.

PREDLAGANI DNEVNI RED:

 1. Ugotovitev prisotnosti
 2. Izvolitev delovnega predsedstva:  – predsednik- zapisnikar- dveh overovateljev zapisnika
 1. Seznanitev s poročilom dela Policijske postaje G. Petrovci za leto 2017 v občini Kuzma
 2. Zaključni račun proračuna občine Kuzma za leto 2017 – osnutek
 3. Proračun občine Kuzma za leto 2018 – predlog
 4. Plan dela za posamezne vasi v letu 2018
 5. Pobude in vprašanja
 6. Razno

V upanju na vašo udeležbo in dobro sodelovanje tudi v letu 2018, Vas lepo pozdravljam!

Župan občine Kuzma:  Jožef Škalič

Vabljeni:

 • občanke in občani
 • predstavnik Policijske postaje Gornji Petrovci (k tč. 3)
 • svetniki in svetnice Občinskega sveta občine Kuzma
 • predsedniki in poveljniki prostovoljnih gasilskih društev
 • predsedniki ali namestniki predsednikov športnih društev
 • občinska uprava