Javna razgrnitev odloka o spremembah in dopolnitvah OPPN-ja za območje urejanja KU 11

29. 4. 2018 31