Prošnja za donacijo sredstev za nabavo opreme v Enoti intenzivne terapije SB Murska Sobota

1. 4. 2020 Danilo Z. (Imenik zaposlenih) 1079