OBVESTILO ZA VNOS ZBIRNIH VLOG – SUBVENCIJ 2021

10. 2. 2021 Danilo Z. (Imenik zaposlenih) 992
Razno
Kmetijsko gospodarski zavod Murska Sobota
Slavko Krpič
02 540 13 51
031 703 624
slavko.krpic@kgzs-ms.si
Kuzma 60c, 9263 Kuzma
Trajanje
Začetek: 25.02.2021
Zaključek: 29.04.2021