Obvestilo o poslovanju krajevnih uradov na območju UE Murska Sobota v času dopustov od 1. 7. do 1. 10. 2021

5. 7. 2021 Danilo Z. (Imenik zaposlenih) 136