Obvestilo o začasnem zaprtju Krajevnega urada Šalovci in Krajevnega urada Kuzma

26. 4. 2022 Danilo Z. (Imenik zaposlenih) 80