Župan in občinski svet za mandatno obdobje 2022-2026

27. 12. 2022 Danilo Z. (Imenik zaposlenih) 113