Obvestilo o začasnem zaprtju Krajevnega urada Cankova, Kuzma, Tišina, Prosenjakovci in Šalovci

16. 5. 2023 Andreja P. (Imenik zaposlenih) 51