Obvestilo vsem upravičencem za prijavo škode na kmetijskih pridelkih zaradi posledic deževja s poplavami- avgust 2023

10. 10. 2023 Andreja P. (Imenik zaposlenih) 129